วัดพระสิงห์ที่เที่ยวทางเหนือ

วัดพระสิงห์ ที่เที่ยวทางเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยเป็นวัดที่สำคัญและมีประวัติอันเก่าแก่ ที่ประดิษฐานของพระสิงห์ (หรือพระพุทธสิหิงค์) เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและยังมีเจดีย์ประจำตัวผู้ที่เกิดนักษัตรมะโรงหรือที่เราเรียกกันว่างูใหญ่ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก

                สำหรับวัดพระสิงห์ ที่เที่ยวทางเหนือ เป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางที่มาท่องเที่ยวเชียงใหม่ ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวล้านนาอย่างมาก การเดินทางมายังวัดสิ่งแรกที่เราจะได้พบเห็นคือการผ่านเข้าไปยังประตูก็จะพบกับวิหารหลวง ซึ่งเป็นผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยเมื่อพ.ศ. 2467 ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาแทนที่อาคารจัตุรมุขหลังเดิม การก่อสร้างที่มีการผสมผสสานความงามทางด้านศิลปะรัตนโกสินทร์และศิลปะล้านนาได้อย่างวิจิตรงดงาม การประดับรูปนารายณ์ทรงครุฑล้อบด้วยลายพันธุ์พฤกษาและยังมีการแทรกรูปเสือเข้ามาด้วยเพราะเป็นสัญลักษณ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ภายในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นพระประธานเดิมของวิหารหลวงหลังเก่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพถ่ายที่มีความเก่าแก่ของวัดอีกด้วย

ที่เที่ยวทางเหนือ กับวัดพระสิงห์เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนุกเดินทางอย่างมาก โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างเช่นวิหารลายคำ ที่มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2061 เป็นการก่อสร้างแบบวิหารล้านนาแท้ ๆ ที่ยังคงมีสภาพความงดงามถือว่าสมบูรณ์อย่างมาก ภายในการตกแต่งมีลวดลายอย่างงดงาม ลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงที่ยอมรับว่ายังสมบูรณ์และงดงามที่สุดในล้านนา โดยเป็นลายรูปกู่พระเจ้า มังกรจีน หงส์ เมฆแบบจีน ยังเสริมความขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ให้กับบรรยากาศภายในอย่างมาก

จุดที่น่าสนใจของวัดพระสิงห์ ที่เที่ยวทางเหนือแห่งนี้ ยังมีอีกหลายแห่ง เช่น เจดีย์ประธานที่ในทุกวันนี้ได้รับการปิดทองจังโกเรียบร้อย ถือว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีอายุนานที่สุด เป็นเจดีย์ประจำปีมะโรงที่ยึดตามคติของชาวล้านนา รวมหอธรรม หรือหอไตร ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความงดงามอย่างมาก สำหรับการเดินทางมายังวัดสามารถเข้าชมความงามและกราบไหว้ขอพรพระได้สะดวกและเปิดปิดให้บริการตามเวลา ส่วนช่วงเดือนท่องเที่ยวที่คนส่วนมากจะเดินทางมากคือช่วงฤดูหนาว หากเดินทางเข้ามาถึงช่วงเช้าแนะนำว่าคุณควรมีเวลาเดินชมความงามได้อย่างเต็มที่แล้วจะได้สัมผัสมุมมองที่ต่างจุดท่องเที่ยวหลัก ๆ ของวัดแห่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *