วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ที่เที่ยวทางเหนือ ซึ่งก่อตั้งโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ที่มีความต้องการที่จะสร้างวัดให้มีความต่างและนำเสนอถ่ายทอดเรื่องราวให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์อย่างเรา ๆ สัมผัสได้ ถือว่าเป็นวัดที่มีความงามทางด้านศิลปะที่งดงามมีความแปลกตาและการเลือกใช้ศิลปะทางล้านนามาผสมผสานได้อย่างลงตัว จึงเป็นวัดที่มีความงดงามทั้งลวดลายปูนปั้น กระจก จิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามตั้งแรกพบเห็น

                สำหรับ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ที่เที่ยวทางเหนือ ที่มีการสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่มีต่อชาติ ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ให้อยู่เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนาที่ต้องการให้ธรรมะเปลี่ยนจากร้อนกลายเป็นเย็นจากการใช้ธรรมะเปลี่ยนอาจารย์ได้ และพระมหากษัตริย์ จากการที่อาจารย์ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้เห็นอัจฉริยะภาพทางด้านงานศิลปะ จึงมีความตั้งใจถวายให้เป็นงานศิลปะประจำรัชกาลที่ 9

                ความงดงามของวัดร่องขุ่น ที่เที่ยวทางเหนือ สิ่งที่มีความโดดเด่นมากที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากคือพระอุโบสถที่มีเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและวิจิตรอลังการอย่างมาก การเก็บรายละเอียดในทุกจุดทั้งช่อฟ้า ใบระการายละเอียดที่เน้นเป็นสีขาว ประดับด้วยกระจกสร้างความระยิบระยับอย่างมาก สำหรับทางเดินที่สร้างเป็นสะพานข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ หากเดินข้ามไปแล้วจะไม่ให้ถอยหลังกลับมาเหมือนกับว่าตกนรกไปอีกครั้ง โดยการสร้างทางเดินนี้จะมีมือผู้คนเพื่อจำนวนมากที่รอคอยส่วนบุญและความช่วยเหลือ

จุดเด่นของวัดร่องขุ่น ที่เที่ยวทางเหนือ แห่งนี้คือเรื่องศิลปะความงามเรื่องปูนปั้นเป็นที่เรื่องลืออย่างมาก ทั้งนี้ช่อฟ้าเอกที่เลือกใช้ตัวแทนเป็นสัตว์ 4 ชนิด ผสมกันแทนทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ  ส่วนช่อฟ้าชั้นที่สองที่นำสัตว์มาแทน 2 ชนิดคือ พญานาคและหงส์  ส่วนช่อฟ้าชั้นที่ 3 จะเลือกใช้หงส์ปากครุฑ ทั้งนี้ยังมีความงามทางด้านภาพเขียนสีทองตามผนังทั้ง 4 ด้าน ที่เป็นการสื่อถึงการหลุดพ้นจากกิเลสมาร และมุ่งเข้าสู่โลกุตรธรรม นอกจากนี้ทางวัดยังคงมีการต่อเติมไปเรื่อย ๆ จึงเป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่บนเนื้อที่หลายไร่ จึงเป็นจุดหมายปลายทางอีกหนึ่งแห่งของการท่องเที่ยวทางภาคเหนือ

                ในส่วนของการเดินทางมายังวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายที่เที่ยวทางเหนือสามารถเดินทางได้แบบรถยนต์ส่วนตัวหรือจะเป็นรถโดยสารสารธารณะก็ได้เช่นกันเพราะมีรถวิ่งเข้าออกตลอด หากเป็นการขับรถยนต์มาเองก็มีพื้นที่จอดรถให้บริการกว้างขวาง ทำให้การเดินทางมายังวัดมีความสะดวกทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *